KALAY STABİLİZATÖRLERİ
Yumuşak ve sert PVC proseslerinde özellikle şeffaf uygulamalarda kullanılan etkili bir ısı stabilizatörüdür. Oktil ve metil olmak üzere iki tipi vardır. UNISTAB TM koduyla satılmaktadır. Ürün sıvı formdadır. 
 
Uygulama alanları: Medikal ürünler, ambalaj, film, levha, membran, hortum, PVC granül.