Çevre Politikası
Etkin kimya Çevreyle ilgili tüm ulusal ve uluslararası yasal düzenleme ve şartlara uyum sağlayarak faaliyet ve işleyişinin çevresel boyutlarını belirleyerek, etkilerini minimum düzeye indirmeyi ve çevre ile ilgili olarak her alanda sürdürülebilir ve yenilikçi bir gelişim sağlamayı amaçlamaktadır.